!!> Epub ➞ Panitikan ng Rebolusyon(g 1896): Isang Paglingon at Katipunan ng mga Akda nina Bonifacio at Jacinto ➝ Author Virgilio S. Almario – Rvtrek.info

Panitikan ng Rebolusyon(g 1896): Isang Paglingon at Katipunan ng mga Akda nina Bonifacio at Jacinto EPUB Panitikan Ng Rebolusyon G 1896 Isang Paglingon At Katipunan Ng Mga Akda Nina Bonifacio At Jacinto Virgilio S Almario Sioril.co.uk Sina Bonifacio At Jacinto Ang Makabuluhang Bitling Sa Pagitan Ni Balagtas At Ng Ating Panahon Upang Mabuo Ang Salimuot Ng Daloy Ng Tradisyon Sila Ang Isa Pang Tugatog Ng Tradisyon Pagkaraan Ni Balagtas At Wala Sa Talayak Ni Rizal Para Silang Nawawala At Puslit Na Anino, Na Sapagkat Wala Sa Teksto Ni Rial Ay Malimit Na Hindi Maisaalang Alang Sa Umiral Na Kodigo Ng Tradisyon Mula Kay Balagtas At Agpas Sa Pagsusuri Ni Rial Sila Ang Higit Na Malusog Na Tagapag Ingat Ng Kadakilaan Ni Balagtas Bilang Makata Ng Bayan Sila Ang Pruweba Ng Mga Limitasyon Ni Rizal Ng Sambayanang Filipino.Sa Pamamagitan Ng Librong Ito, Napag Ugpong Ko Na Ang Aking Panukalang Salaysay.


10 thoughts on “Panitikan ng Rebolusyon(g 1896): Isang Paglingon at Katipunan ng mga Akda nina Bonifacio at Jacinto

  1. says:

    Maraming interesanteng punto sa librong ito ni Almario Ilan dito ang kanyang paglilinaw sa debateng formalista vs Marxista, pagpapalalim sa kanonisadong kuwento ukol sa away ng estetisistang kampo ni J.G Villa at mga Ingleserong ginagamit ang astang maka kaliwa upang sakyan ang pagsikat ni Villa Nakakaaliw din ang kritisismo ni Almario sa mga tula ni Bonifaci


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *