Reading ➾ Santhana. putopis Author Borna Bebek – Rvtrek.info


Santhana. putopis Blago re eno, odu evljena sam Nevjerojatna pri a, napisana izrazito pitkim, lako itljivim stilom, naprosto te uvu e i samo okre e stranice Duhovitost pripovijedanja o dogodov tinama i iskustvima s ljudima tijekom putovanja, ma ista milina O arava me avanturizam, put bez plana, snala enje i smi ljanje rje enja putem Nepredvidljivost i prilago avanje situacijama, pregovori s lokalcima, izvjesna doza rizika Metoda poku aja i pogre ke kao obrazac putni ke svakodnevice Iznena uju e su spretno i jezgovito parafrazirani sa eti razgovori i iskustva iz razdoblja boravka u ashramu Nema tu izolirane interpretacije autora koja bi naru ila cjelovitost dojma Potpuno je jasno odvojen njegov komentar, razmatranje situacije iz njegove glave , od doga aja ili razgovora koje prepri ava Ima zaista zanimljivih uvida, pa iako sam knjigu pro itala u svega nekoliko dana, jo uvijek razmi ljam o njoj jer je toliko slojevita Ljudi su samo ljudi, ali kulturolo ke razlike i pitanja mentaliteta nipo to nisu zanemarivi, dovode do pitanja postojanja ne pomirljivih razlika ime je to sve uvjetovano, je li mogu e istinsko razumijevanje ili se prilagodba do ljaka u stranome okru enju temelji na uva avanju granica i prihva anju nepremostivosti razlika Name u se svakakva pitanja, od onih vezanih uz pojam identiteta do granica ostvarivosti prilagodbe, mogu no There are a lot of travelogues that describe a young man s journey to India in the days of the overland trail from Istanbul to Kathmandu, but Borna Bebek s Santhana is unusual The author is a Croatian, and while many hundreds or thousands of Yugoslavs headed east in the 1960s and 1970s as a non aligned country, they could travel anywhere visa free , there is almost nothing written in English about this phenomenon The journey was made in 1977, the very last days of the overland trail, which ended soon after with the Islamic revolution in Iran and the Soviet invasion of Afghanistan And finally, Bebek took a remarkably roundabout way of getting to India.After he left his native Zagreb in January 1977, Bebek traveled by bus, train and even horseback across Bulgaria, Turkey, Iran, Afghanistan and Pakistan Since I read Santhana after proceeding through a large number of books on the hippie trail , I found it fascinating how by 1977 the hippie era was seen as ancient history A backpacker hitting India or Southeast Asia in 2014 is not so different from those doing the same journey in 2004, but Borna and his travel companions see themselves as very different in outlook from those who did the trail in the late Sixties.But instead of crossing from Pakistan into Ind must read Pomalo druga ije od Malnara, manje avanturisti ki te vi e dokumentarno Na trenutke ostavlja bez daha prepri avaju i na zanimljiv na in. Fenomenalan putopis, jedan od najiskrenijih i najlu ih koje sam itala a itala sam ih jako puno Svakom preporu am Ebook Santhana Putopis By Borna Bebek Ls17.eu Ova, Na Momente Avanturisti Ki Putopisna A Ponegdje Filozofski Dokumentarna, Knjiga Santhana Avantura Je Kroz Misao I Nemisao Radnja Po Inje U Jednom Zagreba Kom Restoranu Pa Preko Istambula Do Afganistana Nastavlja Se Na Ju Nim Morima Gdje Autor Sudjeluje U Osposobljavanju Potonule Jahte I Jedri Tisu E Kilometara Da Bi Do Ao Do Zadnjeg Raja , Otoka Mauricijusa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Borna Bebek

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Santhana. putopis book, this is one of the most wanted Borna Bebek author readers around the world.