[Ebook] ➬ Koža boje masline ➫ Darko Macan – Rvtrek.info

Koža boje masline KO A BOJE MASLINE Darka Macana je kratki nau nofantasti ni roman koji je vrlo zanimljiv po vi e osnova U odre enom smislu u njemu se mo e prepoznati jedan anarhi ni duh karakteristi an za kultne strip scenariste kao to su Grant Morrison ili Garth Ennis i ima likove koji su u vrlo specifi nim transhumanim i transrodnim stanjima U tom pogledu zanimljivo je da i Aleksandar iljak i Macan u svojim romanima imaju sli an motiv presa ivanja ljudske svesti u telo ivotinja.Dodu e, u Macanovom romanu KO A BOJE MASLINE Darka Macana je kratki nau nofantasti ni roman koji je vrlo zanimljiv po vi e osnova U odre enom smislu u njemu se mo e prepoznati jedan anarhi ni duh karakteristi an za kultne strip scenariste kao to su Grant Morrison ili Garth Ennis i ima likove koji su u vrlo specifi nim transhumanim i transrodnim stanjima U tom pogledu zanimljivo je da i Aleksandar iljak i Macan u svojim romanima imaju sli an motiv presa ivanja ljudske svesti u telo ivotinja.Dodu e, u Macanovom romanu to je osnovna tema Njegovog junak koji eli da postane besmrtan tako to e se useliti u telo Raginca, pripadnika vanzemaljske rase sa kojom je ove anstvo stupilo u kontakt na te i na in mora da nau i kako se sti e besmrtnost.Macan je napisao kratak roman koji u vi e navrata eli da se izvrgne u strip scenario Me utim, ovaj roman ne pat Zanimljiva SF noveleta o ljudima koji ude za besmrtno u i alienima koji nisu onakvi kakvima se predstavljaju Deja vu osje aj tijekom itanja mo da je ovo ve bilo objavljeno u nekoj od SF zbirki. Fini komad nau ne fantastike kakvog mi je falilo ve neko vrijeme U 100tinjak stranica stvorena je jasna slika dru tva, svijeta i na ih likova. Ko A Boje Masline PDF Epub Author Darko Macan Terrapin Info.co.uk Reginci Su Visoki I Vileni, Zeleni Kako To Izvanzemljanima Dolikuje, A Opet Ne Toliko Zeleni Da Ne Budu Prirodni Maslinasti, Tamnih O Iju, Uzbudljivi, A Opet Civilizirani, Napredni, Smireni I Miroljubivi Ostvarenje Sna O Dobrom Ocu, Mudrom Starijem Bratu, Blagom U Itelju Ali Sedamnaestogodi Njem Vidu, Zlatnom Dje Aku Koji Zauvijek Eli Ivjeti Zlatne Dane Svoje Mladosti, Ni Ta Od Toga Nije Va No On Snuje Kako Prisvojiti Jedno Od Neuni Tivih Reginskih Tijela I U Njemu Ivjeti Tisu Ama Godina Motiv Besmrtnosti Jedna Je Od Klasi Nih Tema Znanstvene Fantastike Te Ne Treba Uditi To Mu Je Darko Macan Za Iji Se Cijeli Anrovski Opus Mo E Re I Kako Je U Dijalogu S Dosad Ispri Anom Povijesti Budu Nosti Posvetio Svoj Prvi Znanstvenofantasti Ni Roman, Nagra En Nagradom SFERA 2001 Godine, A Koji Se Sada Prvi Put Pojavljuje Kao Samostalna Knjiga Uz Obavezan Za In Tu Inskih Rasa I Svjetova, Uzbudljive Akcije I Satire, Ovaj Nam Je Nagra Ivani Pisac Ocrtao Budu Nost U Kojoj E I Dalje Postojati Zlo In, Kazna I Iskupljenje.


About the Author: Darko Macan

Darko Macan Zagreb, rujan 1966 , hrvatski romanopisac i autor stripa.Diplomirao je povijest i arheologiju 1994 godine na zagreba kom Filozofskom fakultetu, a pisanjem se profesionalno bavi od 1986 g Stripom se po eo baviti u osnovnoj koli, a profesionalno za vrijeme studija u sije nju 1988 objavljuje prve gegove Bo ka i prve stranice licencnog Toma i Jerrya Slijede, uz brojne kra e st Darko Macan Zagreb, rujan 1966 , hrvatski romanopisac i autor stripa.Diplomirao je povijest i arheologiju 1994 godine na zagreba kom Filozofskom fakultetu, a pisanjem se profesionalno bavi od 1986 g Stripom se po eo baviti u osnovnoj koli, a profesionalno za vrijeme studija u sije nju 1988 objavljuje prve gegove Bo ka i prve stranice licencnog Toma i Jerrya Slijede, uz brojne kra e stripove, Kolumbo u Ve ernjem listu, Salomon u sarajevskoj Nedjelji, Walter Egg u Patku i Kvadratu, Volim TV u Glasu Slavonije, Pirati prekr tavani u Surfere i Hakere u nekoliko asopisa te, od 1992, Borovnica u Modroj lasti Usporedo s crtanjem, po inje pisati strip scenarije za doma e i inozemne izdava e Me u potonjima isti u se za nagradu Eisner nominirani Grendel Tales s crte ima Edvina Biukovi a te scenariji u okviru serija Tarzan crte i Igora Kordeja , Star Wars , Hellblazer , Sandman Presents , Captain America , Soldier X , Donald Duck i Mickey Mouse Od scenarija za hrvatsko tr i te valja spomenuti serijale Svebor i Plamena u Modroj lasti, crte i Gorana Sud uke i Matije Pisa i a , Sa a u Frci, crte i Gorana Sud uke i Roberta Solanovi a , Komarac u Zvrku, crte i tefa Bartoli a , Mister Ma ak u Prvom izboru, crte i Roberta Solanovi a te Dick Long U Playboyu, crte i tefa Bartoli a Godine 1995 dobio je dvije nagrade vinkova kog Salona stripa za scenarij, a 2001 g je bio jo jednom nominiran za Eisnera, za kratku pri u A Prayer to the Sun crte i Edvina Biukovi a Paralelno se bave i prozom, Macan je objavio etrdesetak pri a ve inom anra znanstvene fantastike , za koje je etiri puta nagra en nagradom SFERA S Tatjanom Jambri ak uredio je sedam zbirki hrvatske znanstvene fantastike Pi e romane za djecu od kojih je prvi, Knjige la u dobio dr avnu nagradu Grigor Vitez kao najbolja knjiga za djecu, a 2008 godine dobio je SFERU za roman Dlakovuk Urednik je strip asopisa Q strip


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *